Zaterdag 10 Augustus - Fietstocht ‘Resten van de Gouden Eeuw’

Fietstocht2018

Het jaar 2019 is het jaar van Rembrandt en De Gouden Eeuw. Ook De Schierstins levert hieraan een bijdrage met een fietstocht ‘Langs resten van de Gouden Eeuw’. De deelnemers mogen ook de exposities in De Schierstins zonder extra entreegeld bezichtigen, zoals de prachtige tentoonstelling van de expressionistische Friese schilder Jan Frearks van der Bij. Dokkum was in de Gouden Eeuw maar ook nu nog het centrum van noordoost Friesland. Enkele mooie panden aan de Zijl met trapgevels stammen uit die tijd. Maar ook de wallen van Nederlands noordelijkste stad dateren uit de roemrijke 17e eeuw. De Stroobosser Trekvaart tussen de Bonifatiusstad en de grens met de provincie Groningen werd in die tijd gegraven. Het kostte de stad zoveel geld, dat ze er bijna aan failliet ging. De fietsers komen ook langs de oostkant van Ryptsjerk, waar de schoonvader van Rembrandt zijn zomerverblijf had aan de Oosterdijk. Burgemeester Rombertus van Uylenburgh, burgemeester van Leeuwarden, noemde zijn buitenplaats Ulenburgh-state. Het adellijk gebouw is in 1708 afgebroken. Ongetwijfeld heeft Nederlands grootste schilder hier ook wel eens een zomerdag vertoeft met zijn vrouw Saskia.

 

Zaterdag 3 Augustus - Theun de Vries-kuier rondom Feanwâlden

Opnieuw de jaarlijkse Theun de Vries-kuier onder leiding van rasverteller Douwe Kootstra. De wandeling begint met een kop thee of koffie. De meesterverteller voert iedereen die belangstelling heeft langs de idyllische plekjes, die er nog steeds rondom Feanwâlden/Veenwouden zijn. Over die plekjes heeft de in Feanwâlden geboren auteur Theun de Vries met verve geschreven.

De wandeling voert over schilderachtige weggetjes en paden langs de plekken van het jongetje Wilt Tjaarda en zijn familie, waarover De Vries tal van verhalen op papier heeft gezet. Maar de kuiertocht voert ook langs het geboortehuis van de schrijver en de plek waar hij zijn vroegste jeugd heeft gewoond. Douwe Kootstra verstaat de kunst de luisteraars terug te voeren naar de tijd van die oude verhalen.

Het startpunt van de ca. 4 kilometer lange wandeling is bij de Schierstins. Na afloop van de wandeling is er tijd om even bij te komen en de exposities in de Schierstins te bekijken. De consumpties worden genuttigd in de Theun de Vries-keamer, waar de bijna complete boekencollectie van de schrijver en persoonlijke zaken zijn uitgestald.

Bij echt slecht weer zorgt Douwe Kootstra voor een even boeiend binnenprogramma.

 

Zondag 12 Mei t/m Zondag 30 Juni - Expositie ‘Verbinding’ - Sieraden van Hennie Broers en etsen van Heine Noordstra

 

De Leeuwarder zilverkunstenares Hennie Broers en graficus Heine Noordstra uit Mûnein brengen beiden nieuw werk, waaronder ‘DichterBij Zilver’ waarin Hennie Broers de verbinding tussen zilver en poëzie tot uitdrukking brengt. Heine Noordstra beweegt zich in zijn nieuwe werk op het gebied van Lijn, Vlak en Natuur als uitdrukkingsvorm.

Hennie Broers behaalde in 2015 en 2018 haar Amerikaanse Masters voor het werken met duurzaam zilver. Ze is hiermee de eerste in Friesland, een van de weinigen in Nederland en het tekent haar betrokkenheid bij de oorsprong van haar inspiratie: de natuur. Een uitstapje naar duurzaam brons bracht haar dit jaar de Europese eerste prijs voor haar beeldje Freia.

Naast de natuur drukken ook ingrijpende gebeurtenissen en uitzonderlijke menselijke prestaties hun stempel op haar objecten en sieraden. Het beeld Fragilidade (breekbaarheid) bijvoorbeeld is een herinnering aan de ramp met de MH17 en werd voor het eerst tentoongesteld in het Museum voor Beeld & Geluid in Hilversum. De intentie van elk van haar objecten is een, soms letterlijke, verbinding tot stand te brengen tussen object en drager, en eventueel de schenker, en om emoties op te roepen, te versterken of aan te wakkeren.

Heine Noordstra is graficus. Het getoonde werk bestaat grotendeels uit etsen. De oude etstechniek combineert hij regelmatig met materiaal/reliëfdruk. Het experiment, met name bij zijn landschappelijke werken, maakt daar onlosmakelijk deel van uit, net als het zoeken naar relatiepatronen met landschap, omgeving en architectuur.

Zelf zegt hij er dit van:  "Het gaat in mijn werk om het spirituele en de zintuiglijke beleving. Gevoelens transformeren en harmoniseren naar monumentale beeldstructuur.”  De niet direct zichtbare werkelijkheid geef ik weer in verstilde harmonieën. Je kunt mijn werk karakteriseren als bewegend tussen abstract/expressionisme en constructivisme." In de natuur om ons heen vinden het werk van Hennie Broers en mijn werk hun beider oorsprong en verbinding: we vinden er universele gevoelselementen, vertaald in lijnen en vlakken, in een diep verlangen naar compositie en schoonheid. Hennie vertaalt dat in zilver, niet zelden in combinatie met organische materialen zoals edelsteen, ebbehout en naalden van het Afrikaanse stekelvarken.

 

Zaterdag 8 Juni - Dag van de Friese amateurarcheologie

Zo nu en dan zie je ze: mensen met een metaaldetector, op zoek naar gouden munten en oude wapens. Voor deze en andere amateurarcheologen is deze ontmoetings- en determinatiedag.

Het thema is ‘buitenlandse vondsten’. Veel van wat in de grond gevonden is, is via handel of het geven van geschenken hier terecht gekomen, zoals buitenlandse munten en aardewerk. De Dag van de Friese Amateurarcheologie valt binnen het Pinksterweekend, waarin ook de landelijke Dag van het Kasteel is.

Tijdens de dag kunnen amateurarcheologen elkaar ontmoeten en vondsten laten zien. De jonge, maar ervaren amateur-archeoloog Robbert Velt en voormalig provinciaal archeoloog drs. Evert Kramer zijn aanwezig om vondsten te beoordelen naar zeldzaamheid, materiaal en ouderdom. Mogelijk is ook archeoloog Johan van Gent van de partij. Hij is coördinator van de archeologische steunpunten in Friesland (archeologie.frl)

Er is ook een registrator van PAN (Portable Antiques Netherlands) aanwezig, die vondsten van voornamelijk amateurarcheologen registreert.

Aanleiding voor de Dag van de Friese Amateurarcheologie is de overhandiging van een bijzonder voorwerp door amateurarcheoloog Robbert Velt. Hij gaf 1,5 jaar geleden een bronzen gordelbeslag in de vorm van een stins – een Fries torenkasteel – aan de Schierstins in bruikleen. Robbert Velt is bekend geworden als hoofdpersoon in een televisieserie van Omrop Fryslân over archeologie: ‘Geheimen ûnder de Grûn’. In de Schierstins toont hij ook een aantal van zijn vondsten.

Bovendien heeft De Schierstins tal van archeologische vondsten in haar vaste expositie ‘Het laatste Friese Torenkasteel/De lêste Toerstins’. Daaronder schedels met verwondingen door wapens, resten van wapens en munitie, enzovoorts. De Schierstins is daarom ook een van de Friese archeologische steunpunten.

Zaterdag 11 Mei - Concert Paddy’s Day Off, met prachtige Ierse en Schotse folk

(foto rechtenvrij; Piet Douma). De folkmuziek wordt door de groep met een aanstekelijk enthousiasme aan de man gebracht. Opzwepende jigs en reels, hartstochtelijke rebelsongs en weemoedige ballades; een gevarieerd repertoire met nummers van onder andere The Dubliners, the Pogues, Dougie MacLean en Flogging Molly.

Paddy’s Day Off bestaat uit Wander van Duin uit Buitenpost (banjo, mandoline, zang), Mario Kramer (zang, gitaar) uit Leeuwarden en Carol Tummers (contrabas, low-whistle, zang) uit Workum. Het drietal plaatste zich in maart vorig jaar met een minitour rond Saint Patrick’s Day in de spotlights en heeft sindsdien een goedgevulde concertagenda.

Wander van Duin is in Noordoost Friesland bekend van zijn muzieklessen en van de voormalige band Cotton Green. Hij begint op zijn 17e met gitaarspelen. Hij vat al snel een grote liefde op voor ‘rootsmuziek’: folk, countryblues, old-time country...

Hij krijgt gitaarles van Dries Lubach en vormt daarna met Eeke Deelstra een klassiek gitaarduo. Vrij snel nadat hij begint met gitaarspelen pakt hij ook de basgitaar op. Hij sluit zich aan bij Highland Grasshoppers, een bluegrassband uit de omgeving van Burgum, waar hij tot 1991 blijft. Daarna maakt hij samen met Wilt Dijk en Wyger Smits deel uit van Cotton Green, een akoestische, swingende band. Hoogtepunten vormen onder andere drie tournees in Ierland en het voorprogramma van de Jayhawks.

Carol Tummers krijgt reeds vanaf haar 7e jaar pianoles. Op haar 12e gaat ze naast piano ook gitaar spelen. Tegenwoordig speelt ze behalve piano vooral contrabas. Ze krijgt onder andere contrabasles van Tjerk de Vos, die in dienst is van het Metropole en het Noordpool Orkest en pianoles en harmonieleer van Frans Douwe Slot. Bovendien geeft ze zelf muziekles.

Mario Kramer speelt sinds zijn 10e gitaar. In zijn tienerjaren speelt en zingt hij in punk-rockbands. Later breidt hij zijn muzikale smaak uit naar verschillende muziekstijlen. Sinds 2010 zingt en speelt hij ook solo: van pop tot folk en van rock tot country. Zijn grote voorbeelden zijn onder andere Bruce Springsteen, Johnny Cash, Bob Dylan en Kris Kristofferson. En natuurlijk Paddy’s Day Off. Zie ook www.wandervanduin.nl. Website: www.paddysdayoff.com en www.wandervanduin.nl