Zaterdag 6 Juli t/m Zondag 8 September - Expositie Jan Frearks van der Bij - Op aventoer mei foarm en kleur

 

Op aventoer mei foarm en kleur van Fries expressionist Jan Frearks van der Bij toont naast een aantal bekende werken vooral ook niet eerder geëxposeerd werk. Bovendien geeft ze een fraaie inkijk in de ontwikkeling van de kunstenaar door de jaren heen. De tentoonstelling neemt de bezoeker mee in het veelzijdige, kleurrijke en vooral uitgesproken werk van beeldend kunstenaar Jan Frearks van der Bij (1922-2013). Van der Bij kan gerekend worden tot een van de meest uitgesproken expressionisten van Friesland. Van het aantal getoonde werken is ongeveer tweederde niet eerder tentoongesteld. Het gaat om interessant oud werk uit de jongere jaren van de kunstenaar, zoals figuren, landschapjes en boten. Daarnaast zijn een aantal latere houtskooltekeningen (dieren, figuren en naakten), kleine mozaïekjes, portretten – zoals een zelfportret in aquarel – en verschillende kleurige olieverven van allerlei onderwerpen te zien.

Een kleurrijk avontuur
Zijn werk kenmerkt zich door de voortdurende vernieuwing in stijl en afwisseling in materiaaltechnieken. Door de jaren heen heeft hij zich gericht op een verscheidenheid aan onderwerpen, waaronder portretten, naakten, dieren, boten en landschappen. Als autodidact ontwikkelde Van der Bij gaandeweg een geheel eigen stijl: zijn aanvankelijk meer realistische stijl en enigszins donkere tinten verruilt hij gaandeweg voor zeer kleurrijk expressionistisch werk met strakke vormen en een veelheid aan onderwerpen.

Over de kunstenaar
Jan Frearks van der Bij werd in 1922 in Drachten geboren als oudste zoon in een gereformeerd gezin. Hij maakte deel uit van de naoorlogse Friese expressionistische schildersgroep ‘Yn ‘e line’. Op jongere leeftijd was hij aangesloten bij ‘It Frysk Palet’. Naast schilderkunst en tekenwerk, was Van der Bij ook actief als mozaïekkunstenaar, waarbij hij met name op kerk- en schoolgebouwen veelal religieuze voorstellingen verbeeldt.

De tentoonstelling wordt georganiseerd door Stichting Jan Frearks van der Bij in samenwerking met Cultureel Historisch Centrum De Schierstins.

 

Zaterdag 24 Augustus - Brommels - wandeltocht

De Schierstins sluit zich bij het jaarlijkse Brommelsfestijn aan door twee wandeltochten – 10 en 25 km. – te organiseren langs Brommels-plekken. Behalve starten bij de Schierstins in Feanwâlden, kunnen mensen dat voor de 25 km. ook doen bij museum De Sûkerei in Damwâld.

Voor de 25 km. is de starttijd van 9.00-10.00 uur bij de Schierstins en de Sûkerei, Trekwei 8a in Damwâld. De wandelaars die de 10 km-route willen doen, kunnen tussen 10.00-11.00 uur beginnen, alleen bij de Schierstins. Om 17.00 uur dient iedereen binnen te zijn.

De 10 kilometer gaat vooral langs Kûkherne en door Feanwâldsterwâl, waar diverse open tuinen en een open kunstatelier zijn. Ook gaat de route door het nieuwe tunneltje onder het spoor nabij de Goddeloaze Singel.

Bij de 25 kilometer zullen wandelaars misschien minder behoefte hebben om te verpozen, maar halverwege is er de melktap bij veehouder De Vries en zijn er weilanden waar brommels (bramen of toarnbeien) te plukken zijn. Uiteraard kan er bij beide routes genoten worden van het lommerijke coulissenlandschap in dit gebied. Bovendien mogen mensen de exposities bezichtigen in de Schierstins.

Voor inlichtingen over de wandeltocht kunt u terecht bij Stichting De Schierstins, tel. zie onder. Informatie is ook te vinden bij Brommelsfestijn.

 

Zaterdag 17 Augustus - Theun de Vriesboekendag 2019 met ‘kunst en kitsch’

 

Tijdens de Theun de Vriesboekendag op organiseert De Schierstins deze keer weer taxaties voor diverse voorwerpen van de prehistorie t/m de 20e eeuw en boeken. Nieuw is een korte rondleiding van meesterverteller Douwe Kootstra naar de begraafplaats rond de Johanneskerk.

De taxaties zijn van 10.00-15.00 uur door onder anderen drs. Evert Kramer. De jaarlijkse boekenmarkt is van 10.00-17.00 uur. Bovendien vertelt Gerda van der Wijk vanaf 12.00 uur elke drie kwartier een of meer mooie verhalen van Friestalige schrijvers. Daarnaast brengt meesterverteller Douwe Kootstra bezoekers naar de begraafplaats van de ouders van Theun de Vries.

Ook staat er deze keer een boekbinder bij de boekentafels. Een ervaren accordeonist zorgt tijdens de dag voor extra sfeer en gezelligheid. Bezoekers kunnen de volgende exposities bekijken tijdens deze ‘open dag’: het historische ‘Het Laatste Friese torenkasteel’ en de Theun de Vrieskeamer en de kleurrijke kunstexpositie van de Friese expressionist Jan Frearks van der Bij.

De organisatie van deze dag is in handen van de plaatselijke middenstandsvereniging Handel en Ambacht (HAB) en Stichting De Schierstins.

Zaterdag 10 Augustus - Fietstocht ‘Resten van de Gouden Eeuw’

Fietstocht2018

Het jaar 2019 is het jaar van Rembrandt en De Gouden Eeuw. Ook De Schierstins levert hieraan een bijdrage met een fietstocht ‘Langs resten van de Gouden Eeuw’. De deelnemers mogen ook de exposities in De Schierstins zonder extra entreegeld bezichtigen, zoals de prachtige tentoonstelling van de expressionistische Friese schilder Jan Frearks van der Bij. Dokkum was in de Gouden Eeuw maar ook nu nog het centrum van noordoost Friesland. Enkele mooie panden aan de Zijl met trapgevels stammen uit die tijd. Maar ook de wallen van Nederlands noordelijkste stad dateren uit de roemrijke 17e eeuw. De Stroobosser Trekvaart tussen de Bonifatiusstad en de grens met de provincie Groningen werd in die tijd gegraven. Het kostte de stad zoveel geld, dat ze er bijna aan failliet ging. De fietsers komen ook langs de oostkant van Ryptsjerk, waar de schoonvader van Rembrandt zijn zomerverblijf had aan de Oosterdijk. Burgemeester Rombertus van Uylenburgh, burgemeester van Leeuwarden, noemde zijn buitenplaats Ulenburgh-state. Het adellijk gebouw is in 1708 afgebroken. Ongetwijfeld heeft Nederlands grootste schilder hier ook wel eens een zomerdag vertoeft met zijn vrouw Saskia.

 

Zaterdag 3 Augustus - Theun de Vries-kuier rondom Feanwâlden

Opnieuw de jaarlijkse Theun de Vries-kuier onder leiding van rasverteller Douwe Kootstra. De wandeling begint met een kop thee of koffie. De meesterverteller voert iedereen die belangstelling heeft langs de idyllische plekjes, die er nog steeds rondom Feanwâlden/Veenwouden zijn. Over die plekjes heeft de in Feanwâlden geboren auteur Theun de Vries met verve geschreven.

De wandeling voert over schilderachtige weggetjes en paden langs de plekken van het jongetje Wilt Tjaarda en zijn familie, waarover De Vries tal van verhalen op papier heeft gezet. Maar de kuiertocht voert ook langs het geboortehuis van de schrijver en de plek waar hij zijn vroegste jeugd heeft gewoond. Douwe Kootstra verstaat de kunst de luisteraars terug te voeren naar de tijd van die oude verhalen.

Het startpunt van de ca. 4 kilometer lange wandeling is bij de Schierstins. Na afloop van de wandeling is er tijd om even bij te komen en de exposities in de Schierstins te bekijken. De consumpties worden genuttigd in de Theun de Vries-keamer, waar de bijna complete boekencollectie van de schrijver en persoonlijke zaken zijn uitgestald.

Bij echt slecht weer zorgt Douwe Kootstra voor een even boeiend binnenprogramma.