En twee films over de heropening en uitbreiding van de Schierstins.