Za. 9 april 2016 - Concert met 'zingende zaag', cello en piano door Annette Scholten en Nanke Flach

recensie anette scholten

De lame sonore is niet zomaar een soort ‘zingende zaag’, waarop je grappige geluiden mee kunt produceren. Door zijn grotere toonomvang dan de echte ‘zingende zaag’ is dit fascinerend instrument geschikt voor de klassieke muziek. Annette Scholten en Nanke Flach uit Groningen wonnen een internationale prijs op Sicilië met cello, piano én deze lame sonore. Op zaterdag 9 april gaven zij een concert in de Schierstins. Ze lieten het publiek genieten van composities van onder anderen Rachmaninov, Schumann, Bloch, Valls en Mendelssohn. Het melancholische, bijzondere geluid van de lame sonore - dat deed denken aan de filmmuziek van Once upon a time in the West en de serie Midsomer Night Murders - gaf het concert een plus. Annette en Nanke legden uit dat het bespelen van een lame sonore geen simpele bezigheid is. Annette Scholten speelde behalve lame sonore ook cello, terwijl Nanke Flach met piano begeleidde.

Za. 16 en Zo. 17 april 2016 - Museumweekend Schierstins.

Een beetje koud, maar ook regelmatig zon tijdens het Museumweekend van De Schierstins op zaterdag 16 en zondag 17 april. Rondleiders voor de tuin, de historie en de schilderijen stonden klaar om mensen wegwijs te maken. Helaas kwamen - ondanks de lage entreeprijs van € 1,00 - zaterdags weinig bezoekers op De Schierstins af. Op de zondag lag het bezoekersaantal een stuk hoger en was het gezellig druk.

Za. 5 mrt. t/m Zo. 24 april 2016 -  Succesvolle expositie 'Ein fan 'e wrâld' van drie kunstschilders

(resp. Van Zeeland, Gorter en Van Haaster)

Friesland is het einde, zo vinden veel Friezen. Het einde van de wereld zullen ze bedoelen, als je het een Hollander vraagt. Op een toon alsof er niets te beleven zou zijn. Drie (oud)inwoners, niet-Friezen, exposeerden van 5 maart tot en met 24 april in de Schierstins met hun schilderijen: Janine van Zeeland, Ben van Haaster en Annemarie Gorter. Om iets te laten zien van hun eigen band met dat zogenaamd lege land. De expositie trok samen met gelijktijdige tentoonstellingen in de Schierstins en de bloeiende stinzenplanten tuin meer dan 400 bezoekers.
Annemarie Gorter (Amsterdam 1961) is geboren en getogen in Noord-Holland. Het verlangen naar licht, lucht, kleur en ruimte zit in de genen. In haar Friese jaren (van 1987 tot 1994) haalt Annemarie het hart op aan de wijdse vergezichten, de verblauwing, de wolken en de vogels. Haar eerste vogelserie stamt uit die tijd. Een serie werken over de Friese terpen zit wel in de pen, maar de dagelijkse arbeid gaat voor. Met het docentschap reclametekenen op de detailhandelschool in Leeuwarden en de avondstudie grafisch ontwerp aan kunstacademie Vredeman de Vries (later Minerva) is de tijd meer dan gevuld. De expositie in De Schierstins is een mooie aanleiding om de terpenserie eindelijk zichtbaar te maken.
Ben van Haaster (Hillegom 1960) woont van 1983 tot 1992 met veel plezier in Dokkum. Zijn familie uit de Randstad vindt het een reis naar het einde van de wereld. Maar wie dat mee wil maken moet volgens Ben nog een stukje verder rijden, naar het wad bij Paesens en Moddergat. Om de wind en het water, de luchten en de leegte te ervaren. Toch schildert hij het wad anders. Net als zijn jongens vroeger tijdens de zondagmiddagwandelingen, kijkt hij naar beneden. Daar is het te vinden. Ben volgde een lerarenopleiding tekenen en geschiedenis, werkte in de reclame in Leeuwarden en als docent visualiseren aan het Grafisch Lyceum en het Cibap in Zwolle. Hij is docent beeldende vorming in Steenwijk. 
Janine van Zeeland (Coevorden 1956) woont sinds 2005 op de ruimte, onder Kollumerpomp, waar ze ook haar atelier heeft. “Wonend te midden van de uitgestrekte weilanden zijn de rust en de ruimte soms overweldigend. Het zijn juist de dieren die me inspireren en verrassen. Zij geven het landschap betekenis. Een haas die voor m’n voeten weg schiet, een gevangen mol, pasgeboren lammeren, een groepje zilverreigers in de verte . . . , ik kan er ademloos naar kijken. Hun kracht en kwetsbaarheid én hun plek in de ruimte op doek te vatten: dat is mijn uitdaging.“ Janine studeerde aan de hogeschool voor de kunsten in Arnhem (lerarenopleiding beeldende vorming) en gaf tekenen en kunstgeschiedenis aan het Grafisch Lyceum in Zwolle.

Za. 30 april t/m Zo. 19 juni 2016 - Expositie veelzijdige kunstenaar Johannes Mulders

Veel voormalige dorpsgenoten bezochten de expositie van de veelzijdige kunstenaar en kassier Johannes Mulders (1899-1989) uit Boyl/Noordwolde in De Schierstins. Enkelen brachten zelfs portretten van Mulders mee die hij als buurman van hen als kind hadden gemakt. De tentoonstelling liet een mooie dwarsdoorsnede van diens oeuvre zien in ruim veertig werken. De collectie is afkomstig van de Stichting Nobilis voor grafische kunst uit Fochteloo.
Mulders genoot in Friesland grote bekendheid als schilder en illustrator. Naast boekillustraties en bandontwerpen voor Friese boeken maakte hij ook illustraties voor kranten, tijdschriften en kalender-uitgevers. 
Het begon in 1926 met het maken van houtsneden voor het Friese tijdschrift De Holder, dat uitgegeven werd door uitgeverij/drukkerij Fa. J. Kamminga in Dokkum. Van 1922-1924 volgde hij de opleiding aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunst in Den Haag. Daarvoor kreeg Mulders les van Harm Ellens (1871-1939). De Stellingwerver keerde in 1924 terug naar Boyl waar hij in 1931 trouwde met Nelly Walles en gingen wonen in de pastorie. Zijn vader was hoofd der school en daarnaast kassier van de Boerenleenbank. Die laatste baan nam Johannes Mulders over van zijn vader en hij bleef kassier tot zijn 65’e. Ondertussen woonde hij in het huis van Ellens: ‘De Wilghorst’ op De Oosterstreek nabij Noordwolde. Na zijn 65’e legde hij zich weer toe op het maken van olieverfschilderijen. Zijn leven lang illustreerde hij ook voor het uitgevershuis Van Gorcum in Assen.
De ruim veertig tentoongestelde werken laten de verschillende technieken zien, waarvan Mulders zich bediende: hout- en linosneden, pen- en potloodtekeningen, aquarellen, gouache en olieverf. Het getoonde werk komt uit de collectie van de Stichting Nobilis, die in Fochteloo een centrum voor prentkunst beheert met 70.000 werken op papier, originele blokken en platen waar prenten in gegraveerd werden en een bibliotheek vol met boeken. In 2012 kocht de Stichting Nobilis de ateliernalatenschap van Johannes Mulders aan van de familie. Deze collectie omvatte ruim 800 werken op papier.De Stichting had toen al enige schilderijen en tekeningen van deze kunstenaar.

Za. 7 mei 2016 - Hartverwarmend concert Zeeuws Trio Les Amis met mandoline, accordeon en gitaar

Het Zeeuwse Trio Les Amis zorgde zaterdag 7 mei voor een warme golfstroom van  prachtige muziek in de Schierstins. De drie speelden muziek uit Italië (Vivaldi), Spanje, Frankrijk en Latijns-Amerikaanse landen (Piazzolla) met gitaar, mandoline en accordeon. Bovendien presenteerde het trio zijn één dag van tevoren gebrachte eerste cd. Het trio bestaat uit Marina Eckhardt (mandoline), Ron Leendertse (gitaar) en Monty van Belzen (accordeon). Les Amis bracht een afwisselend programma in alle denkbare combinaties. Fijnzinnige mandoline- en gitaarmuziek, Italiaanse volksmuziek, Zuid-Amerikaanse choro’s en tango’s en een knipoog naar Django Reinhardt en zijn Hot Club de France. Zelfs Vivaldi speelde het drietal in deze bijzondere bezetting van mandoline, gitaar en accordeon. 'Hartverwarmend' waardeerde een van de bezoekers het concert.